Legene

Anders Spakmo Rosvoldaunet

Lege, under spesialisering i allmennmedisin. Utdannet ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.
Har tidligere vært ansatt ved Sykehuset Levanger og ved Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital. Videre har han jobbet mye ved Legevakta i Trondheim, samt som fastlegevikar på Lundamo og i Trondheim.

Styremedlem i Nidarosfondet, og er engasjert som kursleder under Nidaroskongressen og Oppdalsuka som bidrar til å utdanne og videreutdanne allmennleger i Norge.

Anders jobber ved legesenteret alle dager unntatt torsdag, da han er på kommunal helsestasjon. Han er i utdanningspermisjon fra og med 24.04.17 til og med 31.12.17.