Anders Spakmo Rosvoldaunet

Anders Spakmo Rosvoldaunet

Lege, spesialist i allmennmedisin. Utdannet ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.
Har tidligere vært ansatt ved Sykehuset Levanger, samt Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital. Videre har han jobbet mye ved Legevakta i Trondheim, samt som fastlegevikar på Lundamo og i Trondheim.

Styremedlem i Nidarosfondet, og er engasjert som kursleder under Nidaroskongressen og Oppdalsuka som bidrar til å utdanne og videreutdanne allmennleger i Norge.

Anders jobber ved legesenteret alle dager unntatt torsdag. Han er i utdanningspermisjon til og med 31.12.17 ved St. Olavs hospital.