Egenandeler

Egenandeler

Vi følger takstene som er fastsatt av HELFO, for mer informasjon om egenandeler og frikort, se Helsenorge.no. sine sider om egenandeler.

 • Følgende inngår i frikortgrunnlaget:
  • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
  • Prøvetaking
 • Følgende inngår ikke i frikortgrunnlaget og må betales av alle (inkludert barn):
  • Utstyr/materiell
  • Utskrift av journal
  • Ekspedisjonsgebyr for henvisninger/røntgenbestillinger
  • Attester: Se egen prisliste