Tjenester

Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester ved legesenteret:

  • EKG ved spørsmål om hjertelidelser
  • Spirometri ved spørsmål om lungelidelser
  • 24-timers blodtrykksregistrering
  • Kirurgiske inngrep på f.eks. føflekker etc.
  • Svangerskapskontroll
  • Gynekologisk undersøkelse
  • Blodprøvetakning med lokalt laboratorium, samt innsending av prøver til Fürst medisinsk laboratorium og St. Olavs Hospital