Fortsatt delvis fravær for Kari Løvendahl Mogstad

Fortsatt delvis fravær for Kari Løvendahl Mogstad

På grunn av andre engasjementer vil Kari Løvendahl Mogstad fortsatt være delvis fraværende fra praksis også våren og sommeren 2017. Lege Johnny Singh ivaretar Kari Løvendahl Mogstads pasienter i hennes fravær.